Gebiedsgericht samenwerken

Gebiedsgericht samenwerken

Gebiedsgericht samenwerken

oktober 24, 2020

Bij de grote opgaven waar zowel de rijksoverheid als gemeenten zich voor geplaatst zien, is het noodzakelijk om als opdrachtgevers onderling samen te werken. Gebiedsgericht samenwerken biedt veel kansen, maar blijkt in de praktijk lastig. Tom Daamen (TU Delft) praat met Ronald Nomes (gemeente Den Haag) en Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf) aan de hand van voorbeelden over knelpunten en oplossingen.

Dr.Ir. Tom Daamen is universitair hoofddocent aan de TU Delft bij de leerstoel Gebiedsontwikkeling. Daarnaast is hij directeur van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), een publiek-privaat netwerk van professionele organisaties die zich toeleggen op gebiedsgerichte stedelijke projecten. Meer informatie over Tom, de leerstoel en SKG vindt u hier.

Ronald Nomes is algemeen directeur bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Den Haag en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Meer informatie over Ronald lees je hier.

Roger Mol is directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Roger.