De Alliantie

De Alliantie

De Alliantie

Ketensamenwerking

De Alliantie is een woningcorporatie met verschillende type huurwoningen in de omgeving Amsterdam, Almere, Gooi & Vechtstreek en Amersfoort. We willen mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werken we aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten.

In een ketensamenwerking samen met onze specialistische partners op weg naar CO2 neutraal in 2050

Als woningcorporatie vinden we het belangrijk dat huurders comfortabel en betaalbaar kunnen wonen. Duurzaamheid staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Onze ambitie is een CO2-neutrale woningportefeuille in 2050 en het liefst eerder. Een immense klus die we niet alleen kunnen klaren. Daarom werken we samen met 12 partners gespecialiseerd in dak, gevel, installaties en interieur, die met ons het avontuur aangaan in een unieke en langdurige samenwerking. Samen werken we aan het onderhoud, verbeteren en verduurzamen van onze woningen.

We doen dit modulair (stapsgewijs). Op het natuurlijk onderhoudsmoment van dak, gevel, installatie of interieur kijken we welke stappen we nog meer kunnen zetten richting CO2-neutraliteit. Dit verschilt van onze integrale aanpak van afgelopen jaren. Deze aanpak was nodig door het hoge aantal woningen met een laag energielabel. Door in één keer zowel dak, gevel, installaties en soms interieur aan te pakken, brachten we woningen naar label A of B. Nu de woningen een “warme jas” hebben, kunnen we optimaler gebruik maken van de tijd. Zo wijken we niet teveel af van het natuurlijke onderhoudsmoment van een bouwdeel, creëren we meer gelijkmatige kasstromen, maken we optimaal gebruik van innovaties waarvan we nog geen weet hebben en kunnen we anticiperen op gemeentelijke warmtetransitieplannen. De tijd werkt voor ons, zodat we op het juiste moment met de kennis van “dan” ingrepen doen met wie daar op dat moment het meest verstand van hebben.

Alle partners van de samenwerkingsovereenkomst.

Met onze partners stellen we per complex een onderhoud-, verbeter- en verduurzamingsprogramma op voor de komende 30 jaar. Samen programmeren, data, innovaties, de klant en samenwerking staan centraal. Samen stippelen we de meest optimale route uit naar CO2-neutraliteit. We leren van elkaars innovaties en maken gebruik van elkaars (vastgoed)data om voorspellingen te doen voor de toekomst. Daarnaast kijken we hoe we samen invulling kunnen geven aan de wensen van onze huurders.

Door betere ketensamenwerking kunnen we in de bouw goedkoper en duurzamer werken.

Stelling

De kosten in de bouw kunnen met zeker 35% dalen.

André de Keijzer
Directeur ketensamenwerking bij Patina Dakdenkers

De kosten in de bouw kunnen zeker fors naar beneden, maar 35% lijkt te enthousiast. Door slimmer samen te werken, verantwoordelijkheden te laten waar ze horen en het simpeler houden van processen is een hoop aan indirecte kosten te besparen. Daarnaast dient de uitvraag van de opdrachtgever eenduidig te zijn en niet regelmatig gewijzigd te worden, hierdoor is innovatie mogelijk en minder overleg nodig. Ook is het belangrijk onderscheid te maken in het soort bouw (Nieuwbouw, Renovatie, Onderhoud). De te beantwoorden vraag zou moeten gaan over de FUNCTIE en niet over het beantwoorden van geformuleerde eisen in kader van HOE.

Jan Theunissen
Innovatiestrateeg bij de Alliantie

Eens. In de woningbouw – en ook bij de Alliantie – is het mogelijk om de bouwkosten te verlagen. Productinnovaties, standaardisering en vergaande industrialisering van het bouwproces dragen daartoe bij. De Time to Market kan korter als we de markt weten uit te dagen en onze ketensamenwerking open inrichten. Randvoorwaardelijk daarbij is de focus op digitalisering en data.
Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar bouwkosten, maar naar Total Cost of Ownership. Hiermee calculeren we ook de maatschappelijke kosten en opbrengsten (o.a. CO2) mee. Dit nodigt uit tot innovatie en andere businessmodellen in de keten.

Tamara van de Graaf
Programmamanager Sequent Next bij de Alliantie

De kosten in de bouw kunnen zeker met 35% omlaag. Daar is alleen tijd voor nodig. Het gaat stapsgewijs waarbij we meerdere partijen nodig hebben. Met nauwe partnersamenwerkingen slimmer processen organiseren, meer datagedrevenheid, schaalvoordelen vinden en een blijvende focus op innovaties, moet dit lukken. Het schetsen van een meerjarenperspectief door een TCO-benadering (als ik nu deze uitgave doe, wat is de impact daarvan dan in de komende jaren?) moet deze kostendaling zichtbaar maken. Uitdagend en ambitieus maar zeker mogelijk!