Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

oktober 20, 2020

Transities / Transformaties

Vlakbij de binnenstad van Den Haag wordt de Binckhorst, het gebied van oude en nieuwe industrie, creatieve ondernemers en stadspioniers, getransformeerd tot een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk voor werken, wonen en recreëren. Het is een gebied waar veel publieke opdrachtgevers een relatie mee hebben en samenwerken.

Bij de ontwikkeling van de Binckhorst wordt gestuurd op een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Belangrijke landelijke transities als verduurzaming, circulariteit en nieuwe energie, verstedelijking en mobiliteit, klimaatadaptatie en water spelen een grote rol. Maar ook moet deze stedelijke transformatie bijdragen aan lokale vraagstukken als voldoende woningvoorraad, werkgelegenheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is de Binckhorst een pilot voor de nieuwe omgevingswet. Hoe mooi zou het zijn wanneer deze ontwikkelingen elkaar versterken in plaats van in de weg zitten, wanneer transities elkaar bij transformaties ondersteunen in plaats van in de weg zitten?

In Panorama Nederland staat dit prachtig beschreven. Maar welke rol kunnen wij als publieke opdrachtgevers daarbij spelen? En wat betekent dat in de praktijk van alle dag.

Binckhorst, de verrassende kant van het Haagse centrum

Stelling

Het goeie doel is niet je eigen doel” (Johan Cruijff, Nederlandse Voetballer).

Marten Klein
Directielid ingenieursbureau gemeente Amsterdam

“Niet alles samen doen, maar samen alles.” Durven we van elkaar afhankelijk te zijn, en dingen aan anderen over te laten die voor ons zelf (heel) belangrijk zijn?.

Jack Amesz
Directie adviseur gemeente Den Haag

“Kijk verder dan alleen de doelen van je project.” Neem actief doelen van de organisatie, de omgeving, de sector en de maatschappij mee!.

Harry Wedema
Risicomanager gemeente Den Haag – Ambassador

Een gezamenlijk doel zorgt voor veel energie en betrokkenheid bij de benodigde stakeholders en dat is altijd een garantie voor succes!