Diner Pensant: bouwen aan duurzame relaties

Diner Pensant: bouwen aan duurzame relaties

Diner Pensant: bouwen aan duurzame relaties

Op donderdag 17 oktober zijn we voor ons jaarlijkse Diner Pensant te gast bij Pieter Janssen, secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het centrale thema deze middag is ‘bouwen aan duurzame relaties’. Tijdens het Diner Pensant bieden wij een gevarieerd programma met verschillende rondleidingen, discussies en een keynote van de nieuwe deltacommissaris Co Verdaas waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden worden.

Het Diner Pensant vindt op donderdagmiddag 17 oktober 2024 van 14:30 uur tot 20:30 uur plaats bij het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL in Delft. Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen: bouwen aan duurzame relaties.

Als publieke opdrachtgevers hebben we de maatschappelijke verplichting om doelmatig en doelgericht te werken. Maar de ambities zijn groter. We willen graag een bijdrage leveren aan een duurzame, sociale en innovatieve samenleving. De waterschappen hebben daarom hun strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen ontwikkeld. Een strategie waarmee huidige en toekomstige ambities en doelstellingen, akkoorden, deals en manifesten waargemaakt kunnen worden.

De strategie duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen berust op drie pijlers. Deze pijlers zullen vanuit het perspectief van duurzame relaties tijdens het Diner Pensant besproken worden:

We kiezen en bepalen ambities vóóraf en handelen hiernaar.
Vanaf de scopebepaling van onze (inkoop)opdrachten staan duur­zaam, sociaal en innovatief handelen voorop. Zo wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van onze opdrachten aan de markt. We denken vóóraf na over de aspecten van de opdracht die de meeste maatschappelijke meerwaarde kunnen opleveren. Pas dan kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen en kan bij (aan)bestedingen naar de specifieke omstandigheden op een bepaalde markt worden gekeken.

We werken samen.
Impact realiseren kan niet zonder samenwerking en het uitdragen van onze voorbeeldrol. Dit geldt zowel binnen onze organisaties als voor de samenwerking met externe partners, zoals onze opdrachtnemers. Door het onderling delen en uitwisselen van kennis zorgen we ervoor dat we voor de markt één partij zijn met gelijke ambities en een gelijke aanpak. We monitoren of we goed op weg zijn door aan te sluiten bij en gebruik te maken van bestaande werkverbanden, instrumenten en rapportages.

We zijn transparant en aanspreekbaar op onze resultaten.
Het succes van de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Water­schappen hangt af van de wil en betrokkenheid van alle betrokkenen. Dat betekent dat we allemaal moeten meedoen om de gestelde doelen te behalen en dat we transparant zijn en aan­spreekbaar op onze resultaten.

Gemeenlandshuis