OGF

Gemeente Den Haag

Transities / Transformaties

Vlakbij de binnenstad van Den Haag wordt de Binckhorst, het gebied van oude en nieuwe industrie, creatieve ondernemers en stadspioniers, getransformeerd tot een moderne, creatieve en innovatieve stadswijk voor werken, wonen en recreëren. Het is een gebied waar veel publieke opdrachtgevers een relatie mee hebben en samenwerken.

Bij de ontwikkeling van de Binckhorst wordt gestuurd op een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Belangrijke landelijke transities als verduurzaming, circulariteit en nieuwe energie, verstedelijking en mobiliteit, klimaatadaptatie en water spelen een grote rol. Maar ook moet deze stedelijke transformatie bijdragen aan lokale vraagstukken als voldoende woningvoorraad, werkgelegenheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is de Binckhorst een pilot voor de nieuwe omgevingswet. Hoe mooi zou het zijn wanneer deze ontwikkelingen elkaar versterken in plaats van in de weg zitten, wanneer transities elkaar bij transformaties ondersteunen in plaats van in de weg zitten?

In Panorama Nederland staat dit prachtig beschreven. Maar welke rol kunnen wij als publieke opdrachtgevers daarbij spelen? En wat betekent dat in de praktijk van alle dag.

Binckhorst, de verrassende kant van het Haagse centrum

Stelling

Het goeie doel is niet je eigen doel” (Johan Cruijff, Nederlandse Voetballer).

Marten Klein
Directielid ingenieursbureau gemeente Amsterdam

“Niet alles samen doen, maar samen alles.” Durven we van elkaar afhankelijk te zijn, en dingen aan anderen over te laten die voor ons zelf (heel) belangrijk zijn?.

Jack Amesz
Directie adviseur gemeente Den Haag

“Kijk verder dan alleen de doelen van je project.” Neem actief doelen van de organisatie, de omgeving, de sector en de maatschappij mee!.

Harry Wedema
Risicomanager gemeente Den Haag – Ambassador

Een gezamenlijk doel zorgt voor veel energie en betrokkenheid bij de benodigde stakeholders en dat is altijd een garantie voor succes!

Reacties (10)

 • binance justificatif de domicile refusé

  |

  I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

 • binance wodl answer

  |

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

 • Binance美国注册

  |

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

 • gate io nedir

  |

  I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 • Kayıt Ol | Gate.io

  |

  I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 • gate.io

  |

  After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

 • gate coin

  |

  I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Laat een reactie achter

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.