Forumcafé Transities in Organisaties

Forumcafé Transities in Organisaties

Forumcafé Transities in Organisaties

oktober 10, 2023

Op 28 november organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw een Forumcafé met als thema Transities in Organisaties. Graag ontvangen we u tussen 14.00 – 17.30 uur bij de Social Impact Factory, Vredenburg 40 in Utrecht (Gebouw de Utrechter).

Publieke opdrachtgevende organisaties hebben te maken met een flink aantal maatschappelijke transities, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, circulaire transitie, digitalisering en arbeidsmarkt. Deze veranderingen in de maatschappij hebben grote gevolgen voor de manier waarop we nu werken: er ontstaat een transitie in de organisatie.

Tijdens het forumcafé gaan we in ontspannen sfeer kennis en ervaringen uit wisselen. Met ca. 50 geïnteresseerde opdrachtgevers gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek onder leiding van de stamgasten: iemand uit de praktijk die een casus, onderzoek of gewoon heel veel kennis met ons wil delen. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om met elkaar knelpunten en goede voorbeelden te delen. Meer informatie over de casussen en stamgasten is onderaan deze pagina te vinden. Sarah Kamphuis zal de middag openen met een korte presentatie over lerende organisaties en het belang van ‘ontleren’.

Het programma op 28 november is als volgt:

14:00   Inloop met koffie en thee
14:30   Kort welkom door Lindy Molenkamp, voorzitter van het Opdrachtgeversforum
14:35  Keynote door Sarah Kamphuis: ontleren om ruimte te maken voor het nieuwe!
15:00   Eerste ronde tafelgesprekken
15:45   Tweede ronde tafelgesprekken
16:30   Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Stamgasten aan tafel

Tafel 1 – Meer woningen bouwen, woningen verduurzamen, netcongestie, elektrificatie van de gebouwde omgeving, piekbelasting, opslag, volatiliteit in energieprijzen! In deze transitie moeten woningcorporaties en netbeheerders anders en slimmer (samen)werken. De tijd van lineaire samenwerking is voorbij: wij zijn partners in de gebouwde omgeving. Welke samenwerking tussen woningcorporaties en netbeheerders is noodzakelijk om de transitie naar het energiesysteem van de toekomst vorm te geven en zelfs te versnellen? Want zonder samenwerken halen we Parijs zeker niet! Ga in gesprek met Wim Wijnhoud van DeltaWonen en Loes Hoefnagels van Alliander over hoe de energietransitie ingrijpt in processen en organisaties, hoe wij van elkaar afhankelijk zijn, wat de haken en ogen zijn en hoe wij ons partnerschap in de gebouwde moeten omgeving vormgeven.

Tafel 2 – Jille Koop en Wouter Goossens van het Rijksvastgoedbedrijf gaan graag in gesprek over de duurzaamheidstransitie. Gaan we van de kant af of wachten we tot iedereen aan boord is? Gebruiken we bestaande organisatieprocessen of introduceren we een nieuw systeem?  Betekent de keuze versnelling of vertraging van transitie in duurzaamheid? Grote vragen die bij het RVB concreet zijn gemaakt in de Routekaart Verduurzamen Rijkvastgoed.

Tafel 3 – Dorien Janssen en Nicole Monteiro nemen ons mee in de transitie van Stedin’s veiligheidscultuur de afgelopen jaren: “van regels naar bedoeling”. Wat is goed gegaan in het uitvoeren van dit Highly Reliability Organisation (HRO)-traject? En van welke fouten heeft Stedin geleerd?

Tafel 4 – Stijn Debets van ProRail vertelt inspirerend hoe je weerstand kan omzetten in enthousiasme. Vanuit een praktisch voorbeeld gaat hij het gesprek aan over hoe je collega’s uit het “kan niet / wil niet / mag niet” hoekje kan halen en kan verleiden tot een enthousiaste ambassadeur van een transitie!

Tafel 5 –Jorg Willems en Janiek Baarends van het Hoogheemraadschap van Delfland vertellen hoe je als organisatie klimaatneutraal en circulair bouwen én onderhouden concreet maakt. Daarbij gaan ze in op de stappen die doorlopen zijn om een duurzame manier van werken, en dus de verandering, mogelijk te maken.

Klik hier om het Forumcafé toe te voegen aan uw agenda.