OGF

Ans Rietstra

Column Ans Rietstra

Leidend Principe

Eigenlijk was ik pas in mei aan de beurt om deze column te schrijven. Maar ik dacht, laat ik de eerste beste mogelijkheid aangrijpen om me voor te stellen als nieuwe voorzitter van het Opdrachtgeversforum. Als directeur Projecten bij ProRail hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Mensen die mij al kennen weten dat ik alleen dingen doe als ik vind dat ze toegevoegde waarde hebben. En ik ben ook graag aanspreekbaar op mijn eigen handelen. Samen met heel bouwend Nederland, opdrachtgevers en opdrachtnemers, zouden we altijd als doel moeten hebben om toegevoegde waarde te leveren voor de BV Nederland. Samen bouwen, zodat uiteindelijk iedereen er beter van wordt.

Als je kijkt naar de leidende principes van de Marktvisie, die wij als forum omarmen, springt voor mij nummer twee eruit: de aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking zijn gericht op het doel van de opgave. Dat past ook sterk bij mijn eigen leidende principe om van toegevoegde waarde te zijn. Met het naleven van dit principe, bereik je naar mijn mening gelijk twee vliegen in één klap. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het er ook toe leidt dat we met trots en plezier naar de opgave kijken en dat uitdragen: leidend principe 1.

Het Opdrachtgeversforum is verbonden aan een leerstoel bij de TU Delft. Dat vind ik mooi, de wederkerigheid om wetenschap toe te passen in de praktijk en andersom. Ik hoop dat we dat in de nabije toekomst nog meer gaan zien op andere vlakken, bijvoorbeeld door de inspiratie van jonge geesten van buiten naar binnen te halen en ideeën in ons handelen te verwerken. Ik heb er zin in! 

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.