OGF

Patrick Buck

Column Patrick Buck

Een alternatieve nieuwjaarswens …. !

In veel toespraken ter gelegenheid van het nieuwe jaar hoor je vaak woorden als “in deze tijd van veranderingen”; een dooddoener die eigenlijk elk jaar wel gebruikt kan worden. Ik ga hem dus niet noemen, maar doe er nog een schepje bovenop. Voor mijn gevoel leven we nu echt in een “verandering van tijd”. Leidinggevenden en managers van nu zijn allemaal opgegroeid en opgevoed met managementtaal en ambities die verwoord werden in termen van groei en meer. In het nu gebezigde jargon kom je veel meer woorden tegen als: terugdringing, minder, neutraal, circulair hergebruik enz. Het dringt tot ons door dat de manier van werken, wonen, leven en consumeren, zoals we die decennia hebben gekend, onmiskenbaar zal leiden tot wereldwijde rampspoed en dat het anders moet. Jongeren leren ons bijvoorbeeld dat eigendom en/of bezit niet langer na te streven idealen zijn, maar dat delen gemeengoed zal gaan worden. Vele grondstoffen die wij gebruiken worden schaars of raken binnen afzienbare tijd uitgeput en het natuurlijk herstelvermogen van onze planeet is zwaar overwerkt.

Het is goed om hier bij stil te staan en woord en daad om hier iets aan te doen niet alleen tot uitdrukking te laten komen in goede voornemens, die voor het eind van de maand januari al weer in vergetelheid zijn geraakt. Als opdrachtgevers in het publieke domein hebben we daarin een belangrijke taak. Als wij het andere denken over duurzaamheid en circulariteit nou eens gewoon het hele jaar vasthouden en in al onze projecten een prominente plaats laten innemen? Niet alleen geven we daarmee het goede voorbeeld, maar opdrachtnemers en leveranciers zullen ons gaan verrassen met creatieve en innovatieve oplossingen. Daar ben ik van overtuigd. Tijdens het Diner Pensant van ons forum hebben we daar al voorbeelden van kunnen zien. Maar het mag niet bij leuke voorbeelden blijven. Het moet vanzelfsprekend worden in al onze projecten en opdrachten. Voor velen van ons lijkt 2050 nog ver weg, maar de mensen die dat gaan meemaken zijn onze kinderen en kleinkinderen.

Ik wens u allen een standvastig duurzaam 2018 !

Patrick Buck,

Voorzitter Opdrachtgeversforum

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.