Kantoren NS voorzien van energielabel C

Kantoren NS voorzien van energielabel C

Kantoren NS voorzien van energielabel C

NS streeft als eigenaar, van zo’n ruim dertigtal kantoren en 137 gebouwen, zo duurzaam mogelijk te maken. Sinds 1 januari 2023 zijn dan ook alle verhuurde kantoren van NS minimaal voorzien van energielabel C. Hiermee voldoet NS aan de wettelijke verplichting voor kantoren die geldt per 1 januari 2023.

Bij de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen die de afgelopen jaren gedaan moesten worden, was de ambitie direct de sprong naar energielabel A te maken waar dit technisch en economisch haalbaar was.

Van C naar A
Bij start in 2020 van het verduurzamen van de kantorenportefeuille was 44% van de kantoren in het bezit van minimaal label C oplopend naar A. De komende jaren gaat NS verdere stappen zetten om kantoren en gebouwen nog verder te verduurzamen. Hiermee neemt NS een eerste belangrijke stap richting ‘Paris proof’ vastgoed wat de ambitie zal zijn voor 2050.

Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed NS: “NS bereid zich voor op de energietransitie van haar vastgoedportefeuille. Wij hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van ons vastgoed inclusief de stations. Ondertussen hebben we ervaring opgedaan met het verduurzamen van onze kantoorpanden. Daarmee zijn we klaar voor de volgende stap van verduurzaming. Wij hebben geanticipeerd op de regelgeving en leveren daarmee een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Nederland.

Aangezien we bij onze huurders zo min mogelijk overlast willen veroorzaken zorgen we bij een verbouwing er meteen voor dat alles voldoet aan label A. De laatste verbouwingen in Amersfoort, Loppersum en Utrecht zijn gestart. Een deel van de verbouwingen loopt nog door en worden medio 2023 opgeleverd.