NS-Stations

NS-Stations

NS-Stations

oktober 17, 2020

Innovatief dataverzamelen

De aanleiding voor de inzet van drones bij gebouwinspecties van stations is veilig werken. Stationsgebouwen bevinden zich op lastig te bereiken plekken en hebben diverse besloten ruimten. Uit de eerste testen is gebleken dat grote inspecties minder tijd kosten door de inzet van Drones. Daarnaast zorgt het werken met drones voor kostenefficiëntie – je bouwt pas steigers op wanneer het echt nodig is – en de verzamelde data kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden.

Het aanschaffen van een drone is zo gedaan, maar dan… Een drone valt onder de luchtvaartwet waardoor je afhankelijk bent van relatief zware vergunningseisen en daaruit voortkomende maatregelen. Zo moet de bestuurder van de drone in het in bezit zijn van een vliegbrevet. De ondergrens voor een veilige vlucht ligt op een verbinding met negen satellieten. Dit gaat in een buitensituatie goed, maar binnen vliegen is echt uitdagend. Omdat een GPS binnen een gebouw met te weinig satellieten verbindt, is GPS alleen niet betrouwbaar. Aanvullend zijn meerdere optische sensoren dan noodzakelijk voor navigatie en stabiliteit.

Opnames vanuit een drone leveren een schat aan informatie op van plekken waar je normaal niet eenvoudig bij kan komen zoals daken, kruipruimten, gevelornamenten en dergelijke. Vanachter een bureau kan het gebouw op elk gewenst moment in detail van binnen en buiten op de technische kwaliteit worden beoordeeld. Hiermee worden de meerjaren onderhoudsplannen beter van kwaliteit.
Echter: de grote hoeveelheid data kan op dit moment nog niet goed worden verwerkt. Om de grote hoeveelheid beschikbare informatie eenvoudig toegankelijk te maken moet worden geïnvesteerd in software en opleiding. Niet alleen de hoeveelheid data is een uitdaging, ook het verwerken van de data en deze omzetten naar bruikbare informatie en het veilig beschikbaar stellen/ delen aan derden is vraagt nog veel aandacht.

NS Weekly 10

Stelling

De inzet van drones bij gebouwinspecties levert waardevolle data op maar wordt pas echt succesvol wanneer gelijktijdig geïnvesteerd wordt in mensen en software.

Pieter Akkermans
Manager Projecten Zuid

Ik ben het met deze stelling eens. Veel innovaties leiden tot een enorme aanwinst van data waar men vooraf niet bij heeft stil gestaan. Het hoe en wat wordt vaak overgeslagen waardoor er al vrij snel na het eerste enthousiasme een drempel ontstaat om er mee te gaan werken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn digitale archiefsystemen welke zeker in de beginjaren veel tijd vergden en tot veel ergernis leidden met als gevolg dat het ‘garbage in, garbage out’ werd.

Jerry Lok
Manager Projecten Noord – Ambassador of Change

Inspecties middels inzet van digitale middelen als drones levert enorm veel informatie op. Uitdaging hierbij is het goed toegankelijk krijgen van deze informatie. Wij staan aan de vooravond van de nieuwe werkwijze bij gebouwonderhoud door gebruik maken van digitale intelligentie, de zogenaamde ‘artificial intelligence’, zodat je voordat gebouwonderdelen defect raken al actie kunt gaan ondernemen. Dit vraagt van de organisatie andere inzet en kennis.

Sep Schetters
Procescoördinator Instandhouding Noord

Eens met deze stelling maar wel met een kanttekening. De inzet van drones bij gebouwinspecties levert waardevolle data op, maar wordt pas echt succesvol wanneer gebreken middels artificiële intelligentie en beeldherkenning aangemerkt en gerapporteerd worden. De ontwikkeling van artificiële intelligentie is een intensief traject en een kostbare investering wat maakt dat het succes van de inzet van drones nog niet vanzelfsprekend is.