OGF

Expertondersteuning pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

In 2018 ondersteunt de Rijksoverheid circa 100 pilots op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. MVI-experts worden beschikbaar gesteld en daarnaast biedt RVO.nl concrete ondersteuning aan voor het opzetten en uitvoeren van het inkooptraject.

De ondersteuning van pilots is bedoeld voor alle aanbestedende diensten die via een inkooptraject grondstoffen- of CO2-besparing willen boeken, maar nog onvoldoende kennis of ervaring hebben met circulair of klimaatneutraal inkopen.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de expertondersteuning via de website van de RVO.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.