OGF

Aedes

Corporaties zijn de grootste opdrachtgevers in de bouw. Corporaties kunnen veel geld besparen en risico’s beter beheersen door als opdrachtgever de regie te nemen. De verantwoordelijkheid voor deze regie ligt niet alleen bij de directeur-bestuurder maar ook bij de toezichthouder. Aedes en VTW hebben in samenwerking met de leerstoel ‘Publiek opdrachtgeverschap in de bouw’ de handreiking ‘Professioneel opdrachtgeverschap voor toezichthouders’ ontwikkeld om hen hierin te ondersteunen. Op donderdag 15 juni en vrijdag 15 september 2017 organiseren VTW en Aedes bijeenkomsten over het onderwerp. Belangrijkste van de bijeenkomst is het op gang brengen van het dialoog tussen bestuur en commissarissen op dit punt en ook te houden. Meer informatie over de bijeenkomst en de handreiking is te vinden via de volgende link hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.