OGF

Boeklancering ‘De kracht van een goede opdracht’

Op 7 juni vindt op de Provada de lancering van het boek ‘De kracht van een goede opdracht’ van auteur Marjet Rutten plaats. In dit boek wordt besproken hoe je als opdrachtgever aanjager kan zijn in de vernieuwing die zo hard nodig is om met hedendaagse uitdagingen om te gaan. De traditionele manier van aanbesteden en van werken leidt niet meer tot het gewenste resultaat en de beoogde kwaliteit en tevredenheid. Een voorbeeld hiervan is de verduurzamingsopgave. Corporatiewoningen CO²-neutraal maken voor 2050 door traditioneel opdrachtgeverschap te gebruiken, is een onmogelijke opgave. Oftewel, we moeten dit soort dingen anders, slimmer en beter aanpakken met elkaar. Dit betekent een andere manier van opdrachtgeven en anders samenwerken met de markt, wat in ‘De kracht van een goede opdracht’ uitgebreid aan bod komt.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.