OGF

Dag van de Omgevingswet

Op donderdag 5 oktober 2017 vindt de zesde Dag van de Omgevingswet plaats. VVM is verantwoordelijk voor de organisatie van dit evenement, welke dit keer plaatsvindt in het Provinciehuis Utrecht. Waar in eerdere jaren het accent vooral lag op de ontwikkeling van het wettelijk stelsel, is deze inmiddels verschoven naar de voorbereidingen op de Omgevingswet bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het bedrijfsleven. Inschrijven kan voor zowel leden als niet-leden, wel gelden verschillende tarieven. Meer informatie over dit evenement is hier te vinden.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.