OGF

De circulaire bouwcatalogus: inspiratie voor een circulaire gebouwde omgeving

Voor een selectie van inspirerende circulaire voorbeelden in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw, kunt u een kijkje nemen in de circulaire bouwcatalogus, welke is ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met Byline, in opdracht van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. U vind hier een beoordeling van producten georganiseerd naar productgroepen. De beoordeling is ingedeeld op basis van vijf circulaire strategieën, welke allemaal een score krijgen.

Voor meer informatie of wanneer u zelf een innovatief, circulair product of dienst heeft dat past in de catalogus, kunt u terecht op deze pagina.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.