OGF

De Week van de Circulaire Economie

Op 1 februari zal de Week van de Circulaire Economie van start gaan. Deze week is georganiseerd door Het Versnellingshuis, een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNO-NCW en MKB-Nederland. Tijdens deze week zullen professionals laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren. Vanuit allerlei sectoren en heel Nederland zullen voorbeelden een podium krijgen en zullen starters handvatten toegereikt krijgen om zelf aan de slag te gaan. 

Voor meer informatie, het gehele programma en om u aan te melden voor de verschillende evenementen, kunt u een kijkje nemen op de website

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.