OGF

BIM Forumcafé

Eerste Forumcafé over BIM

Op donderdag 22 maart 2018 vond het eerste Forumcafé over Building Information Modelling (BIM) plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht. Ruim veertig BIM-adviseurs, inkopers en projectleiders van (semi)publieke opdrachtgevers waren aanwezig.

Richards Tieskens (directeur Vastgoedbeheer, Rijksvastgoedbedrijf) opent het evenement. Hij vertelt dat hij gelooft dat voor opdrachtgevers de kracht van BIM zit in de beheerfase. Hij heeft nog wel vragen voor de aanwezigen: welke zaken moet je in de initiatieffase uitvragen voor de beheerfase? En hoe koop je dat dan goed in?

Aan drie tafels kunnen de aanwezigen doorpraten met ‘stamgasten’ van Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail. De gesprekken gaan flink de diepte in. “Het is mooi om te zien dat iedereen vergelijkbaar bezig is, met dezelfde uitdagingen”, zegt een van de aanwezigen. Veel opdrachtgevers werken al met BIM in pilots en denken nu hardop over de brede toepassing van BIM in hun organisatie.

Thymo van den Brug (ProRail) en Alex Worp (Schiphol) roepen op om met elkaar te delen: “Jat kennis en ervaring van elkaar!”. Werken met BIM vraagt om een cultuurverandering, die realiseer je door anderen te enthousiasmeren. Werken met BIM zorgt niet alleen voor minder faalkosten maar is ook onmisbaar bij circulair bouwen. Ook kan het bijdragen aan veiligheid in de bouw, bijvoorbeeld doordat je veiliger kan werken wanneer je met 3D-brillen de stroomkringen in een installatie kan zien.

Hans Elsinga en Ruben Cales (Rijksvastgoedbedrijf) delen de strategie die zij hebben voor het Rijksvastgoedbedrijf. “Voor een BIM in de gebruiksfase is het cruciaal om samen te werken. Als publieke opdrachtgevers kan je van elkaar leren. De informele setting van dit Forumcafé draagt daar zeker aan bij. BIM ontwikkelen doe je ook samen met de private opdrachtnemers. Door afstemming begrijpen we elkaar en kunnen we verder komen.”

Het Forumcafé is een initiatief van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Peter Oosterloo (ambassadeur van het Opdrachtgeversforum) vertelt: “In een ontspannen sfeer kunnen opdrachtgevers van gedachten wisselen: waar loop het spaak, waar heb je fouten gemaakt? Maar vooral ook waar gaat het goed en waar ben je trots op?” Het Forumcafé vindt drie keer per jaar plaats, waarbij er een actueel thema centraal staat.

Meer informatie:

Labels:, ,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.