OGF

Forumcafé BIM

De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseren op 22 maart 2018  het eerste Forumcafé. Het thema is de implementatie van BIM bij opdrachtgevers. Welke verleidingsstrategieën kunnen opdrachtgevers inzetten om BIM grootschalig toe te gaan passen? In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Aan de stamtafel zit gastheer Thymo van den Brug (programmamanager BIM bij ProRail). Thymo is de drijvende kracht achter het implementatieplan voor het toepassen van BIM bij ProRail.

Aan de statafel staat gastvrouw Maaike Beerenpoot (programmamanager BIM bij Rijkswaterstaat). Maaike heeft een missie en wisselt daar graag over van gedachten: “BIM helpt van informatievoorziening onze core business te maken en draagt bij aan een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. BIM is techniek, maar gaat net zo goed over gedrag: iedereen in de keten heeft een verantwoordelijkheid om BIM te laten slagen. Daar ligt een grote uitdaging

In de lounge word je ontvangen door Hans Elsinga (programmamanager BIM bij het Rijksvastgoedbedrijf). Hans heeft duidelijk voor ogen hoe de BIM-technologie in de onderhoudsfase zou moeten worden toegepast en hoort graag hoe andere daar over denken.

Aan de bar staat Alex Worp (strategisch adviseur BIM bij Schiphol).  Alex stelt dat: ”het succes van BIM is gebaseerd op de beheerde uitwisseling van gestructureerde informatie gedurende de levenscyclus van asset(s). Hiervoor is het belangrijk om integraal (open) samen te werken gedurende alle fases van de ”asset life cycle”. Het openbreken van traditionele contracten en het vernieuwen van samenwerkingsvormen zijn daarom cruciaal om BIM een succes te maken.

Het Forumcafé BIM is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers, aanmelden kan hier.

Donderdag 22 maart 2018
15:00 – 17:30 uur
Social Impact Factory: gebouw ‘De Utrechter’, Vredenburg 40, Utrecht

Alvast wat inspiratie opdoen: deze film van Rijkswaterstaat is de moeite waard.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.