OGF

forumcafe continuiteit

Forumcafé Samenwerken aan Continuïteit

De bouwsector is erg gevoelig voor de conjunctuur en dat heeft effect op zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. In tijden van crisis is de concurrentie tussen marktpartijen fel, in tijden van economische bloei schuift die strijd juist op naar opdrachtgevers.

Om de grote opgave waar de bouwsector voor staat aan te kunnen, is er behoefte aan stabiliteit en continuïteit. Inzicht in de (middel)lange termijn opgave en een goede timing van tenders zouden daaraan kunnen bijdragen.

Dit Forumcafé heeft dan ook als thema samenwerken aan continuïteit, en zal plaatsvinden op 5 juli 2019 van 10:00-12:00 uur.

Aan een drietal stamtafels willen we met elkaar in gesprek gaan. Aan iedere tafel zit een gastheer of -vrouw, en schuiven zowel deelnemers van marktpartijen als van opdrachtgevers aan. Zo kunnen we in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden delen en begrip krijgen voor elkaars belangen en overwegingen.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@opdrachtgeversforum.nl

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.