OGF

PIANOo

Gevolgen corona voor lopende aanbestedingen

Door het coronavirus kan het ingewikkeld zijn om een aanbesteding vorm te geven. PIANOo adviseert aanbestedende diensten te bekijken en te bepalen in hoeverre deze crisis invloed heeft op hun lopende aanbestedingsprocedures. Eventueel gestelde termijnen kunnen bijvoorbeeld verlengd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van PIANOo.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.