OGF

Gezocht: 10 innovatieve, betaalbare en rendabele woningbouwprojecten

Platform31 zoekt succesvolle voorbeelden betaalbare en innovatieve nieuwbouw

Platform31 gaat goede voorbeelden van betaalbare en innovatieve nieuwbouwprojecten in de etalage zetten om kennisuitwisseling te bevorderen. Woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars, architecten, adviesbureaus en gemeenten kunnen hiervoor woningbouwprojecten aanmelden die tussen 2015 en 2017 zijn gerealiseerd. De woningen moeten bestemd zijn voor huurders die een huurprijs onder de aftoppingsgrens (rond 600 euro) betalen. De tien uitverkoren projecten krijgen een plek in de handreiking Innovatie in goedkope en rendabele nieuwbouw. Reageren kan tot 1 december 2017. Indienen van projecten kan nog tot 1 december via de website van Platform31

Platform31 wil met dit project goede voorbeelden verzamelen zodat andere corporaties en gemeenten aan de slag kunnen met vernieuwende en in de praktijk bewezen concepten. Daarbij gaat het om het delen en uitbreiden van kennis over vragen als: Welke keuzes zijn gemaakt om te komen tot innovatieve, betaalbare en rendabele projecten? Wie waren daarbij betrokken? Wat was cruciaal voor dit project? Welke lessen zijn geleerd? De industrie biedt tal van technische mogelijkheden voor goed en betaalbaar wonen. Hoe kunnen deze beter worden toegepast? Zijn er andere manieren denkbaar om goedkoper woningen te realiseren? 

Een panel van experts en bewoners beoordeelt de woningen onder meer op kwaliteit, businesscase, de mate van repeteerbaarheid en of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd. Dat gebeurt in de eerste helft van december. Een projectbezoek kan onderdeel zijn van het beoordelingsproces. De tien gehonoreerde projecten krijgen in elk geval een plek in de handreiking als goed voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen. De publicatie hiervan is waarschijnlijk in januari 2018. 

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.