OGF

Handleiding Veiligheid en Gezondheid voor opdrachtgevers

De bouw is een bedrijfstak waarin nog veel ongevallen voorkomen. Sommigen lopen hierdoor blijvend letsel op of kunnen zelfs om het leven komen. Ook na de bouw kunnen gebreken in de constructie, slechte brandveiligheid of bijvoorbeeld een gebrek aan controle leiden tot letsel en bedrijfsschade.

Om deze reden heeft het Rijksvastgoedbedrijf recent de ‘Handleiding Stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor opdrachtgevers’ gepubliceerd. Deze handleiding is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Op deze pagina is de handleiding te downloaden, evenals V&G modeldocumenten en de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. In deze code hebben het Rijksvastgoedbedrijf en andere opdrachtgevers en opdrachtnemers zich verbonden met als doel om de veiligheidscultuur in de bouwsector te verbeteren.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.