OGF

PIANOo

Handreiking Omgevingsveiligheid door PIANOo

In 2015 vielen tijdens werkzaamheden in Alpen aan den Rijn twee hijskranen om, deze kwamen terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. Naar aanleiding van dit ongeval deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is dat publieke opdrachtgevers bij hun aanbestedingen bewuster omgaan met omgevingsveiligheid.

Met een handreiking wil PIANOo aanbestedende diensten hierbij helpen. Zo vindt u een beschrijving van het begrip omgevingsveiligheid, een toelichting op de verplichtingen en de rollen van publieke opdrachtgevers ten aanzien van omgevingsveiligheid bij de verschillende contractvormen. Verder vindt u handvatten om omgevingsveiligheid in de voorbereiding van het contract en binnen de (project)organisaties te borgen. Ten slotte leest u in een stappenplan hoe u aandacht kunt schenken aan omgevingsveiligheid bij aanbestedingen.

Meer informatie en de handreiking vindt u hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.