OGF

BIM loket

ILS voor ontwerp- en engineersfase in beheer bij BIM Loket

Per 1 januari maakt de ILS (informatie Leverings Specificatie) ontwerp & engineering deel uit van de BIM loket familie. Hiermee wordt de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase herkenbaar en eenvoudig gecommuniceerd. 

Het BIM loket is een onafhankelijk platform wat de digitale samenwerking in de bouw en infra aanjaagt. Door de standaardisatie en sectorbrede afspraken binnen BIM, is het BIM loket bij verschillende ILS-initiatieven betrokken. De BIM basis ILS en tegenwoordig ook de ILS O&E zijn bij het BIM loket ondergebracht, wat ervoor zorgt dat de continuïteit in de synergie van de andere standaarden wordt gewaarborgd, om zo tot een beter digitaal samenwerken te komen.

ILS O&E gaat om het leveren van informatie om tot een integraal ontwerp te komen. Het is een standaard die die groeiende behoefte aan een gezamenlijke en eenduidige aanvraag in de bouw tegemoetkomt, om verder te professionaliseren en te verbreden in de bouwsector.

In september 2019 vond het ‘pressure cooker-event’ plaats als hoogtepunt van de intensieve samenwerking tussen ruim honderd bedrijven, om samen tot de ILS O&E te komen.

Voor de verdere ontwikkeling van het ILS O&E platform is de beheerorganisatie op zoek naar nieuwe commissieleden. Het doel van de beheerorganisatie is het continueren van de ontwikkeling en het vergroten van het draagvlak. Als deelnemer praat en denk je mee op basis van ervaringen vanuit je eigen discipline.

Alle relevante documenten worden via de deze website beschikbaar gesteld.

Mocht u geïnteresseerd zijn om actief bij te dragen, aanmelden kan door middel van het versturen van motivatie in één zin naar  ILSOenE@BIMloket.nl.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.