OGF

pianoo en ministerie

Leernetwerk Hout

Hout is in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Maar hoe krijgt circulariteit en het gebruik van hout specifiek een prominente plek in het inkoopproces? Wat is de definitie van duurzaam geproduceerd hout en hoe controleer je hierop? Waar zit jouw invloed als inkoper, contractmanager, beleidsmaker of projectleider? Hoe ga je om met lokaal hout, hergebruikt hout en de internationale herkomst van hout?

Tijdens twee middagen, 27 juni en 26 september 2019, wordt in gegaan op rol van hout in een duurzame en circulaire economie. Het leernetwerk biedt inspiratie zowel vanuit experts als andere deelnemers. Door te werken met bestaande casuïstiek is het leernetwerk interactief.

Meer informatie vindt u hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.