OGF

Leernetwerken Bouw (B&U) en GWW-sector

PIANOo en Rijkswaterstaat organiseren in 2019 weer leernetwerken over circulair en klimaatneutraal inkopen voor opdrachtgevers in de Bouw (B&U) of GWW-sector. In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden hoe u circulariteit en CO2-reductie mee kan nemen in de inkoopprocessen en hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen. Het programma is interactief. In vier dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. Eén van de ideeën is om met uw eigen casus te werken aan een circulaire en klimaatneutrale aanbestedingsleidraad.

Tijdens het programma wordt in de ochtenden ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

In het sectorspecifieke middagprogramma wordt ingegaan op inkoopvraagstukken in de GWW of bouw (B&U) . Per bijeenkomst worden concrete handvatten geboden waarmee u in uw eigen praktijk verder kunt. In de sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • Ambities vaststellen en delen;
  • Samenwerking bij de aanbesteding;
  • Best practises en lessons learned rondom selectie- en gunningcriteria;
  • Het meten en beoordelen van circulariteit;
  • Marktontmoeting met partijen uit de bouw.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Ook zal er nog een persoonlijke intake plaatsvinden. Dit vormt de input voor de programmering van de 1e, 2e en 3e bijeenkomst. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting.

Meer informatie over het leernetwerk Bouw (B&U) en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Meer informatie over het leernetwerk GWW en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.