OGF

Marktdag Werken 2019: van contract naar contact

Het waterschap vindt een relatie met de marktpartijen erg belangrijk. Daarom nodigen wij u op woensdag 6 november a.s. uit om elkaar beter leren kennen tijdens onze Marktdag ‘Werken’. We doen dit onder andere via een aantal workshops die gekoppeld zijn aan het centrale thema ‘Van Contract naar Contact’. Dit thema is gebaseerd op de Marktvisie die de waterschappen samen met de markt in 2016 hebben opgesteld.

Programma
10.15 uur : inloop met koffie/thee
10.45 uur : opening
11.15 uur : 1e ronde interactieve workshops
12.30 uur : lunch
13.30 uur : 2e ronde interactieve workshops
14.45 uur : pauze
15.00 uur : plenaire afsluiting
o.l.v Anjo Travaille en Wies Vonck
16.00 uur : borrel

Doelgroep
De Marktdag ‘Werken’ is bedoeld voor medewerkers van marktpartijen (o.a. aannemers, advies- en/of ingenieursbureaus) die werkzaam zijn in de GWW/infra, elektrotechniek en/of werktuigbouwkunde. Naast medewerkers van de marktpartijen nemen ook medewerkers van waterschap Scheldestromen deel. Er is ruimte voor totaal 150 deelnemers. Bij meer dan 150 aanmeldingen wordt voor definitieve deelname de volgorde van aanmelden aangehouden.

Interactieve workshops
1. Elkaar de Spiegel voorhouden. (o.l.v. Jos van Alphen,
Bouwend Nederland)
2. Ervaringen met DuboCalc en CO2-Prestatieladder,
zijn we op de goede weg? (o.l.v. Jan Bart Jutte, Royal
HaskoningDHV)
3. Veilig werken: gewoon de regels volgen, toch? (o.l.v.
Harold Marsman en Jurry Swart, Stichting Vlink)
4. Samenwerken in buitenruimte: De sleutel tot succes!
(o.l.v. Henri van de Zande en Erwin Nijsingh, Evides)
5. Innovatiebevorderend Aanbesteden : leren van lessons
learned (o.l.v. Pascal Kregting en Tom van Eck, Bouwend Nederland)
6. Samenwerken in Bouwteam: ‘van contract naar contact’ of ‘van contact naar contract’? (o.l.v. Hans Boes,
Universiteit Twente)

Geïnteresseerden kunnen zich tot 23 oktober aanmelden via het formulier op de website https://scheldestromen.nl/marktdag. Na inschrijving volgt per e-mail een definitieve bevestiging.

Locatie
De Marktdag vindt plaats in het kantoor van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg. Het kantoor
staat schuin tegenover het NS-station. Onder het kantoor is een parkeergarage aanwezig.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.