OGF

Masterclass De Woningcorporatie als Lerende Organisatie

Datum: 14 maart 2019, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Science Center TU Delft, Mijnbouwstraat 120, Mekelzalen 3 en 4

Masterclass verzorgd door prof.dr.ir. Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft), dr.ir. Ad Straub (TU Delft), drs. Simone Rots (TU Delft),

Omschrijving
Vernieuwend en volwassen opdrachtgeverschap vereist een organisatie die continue (bij)leert en kennis en ervaringen uit projecten meeneemt binnen de verschillende afdelingen en onderdelen van de organisatie.

In deze masterclass gaan we kijken naar hoe het leren in project georiënteerde organisaties, zoals woningcorporaties, verbeterd kan worden. Doel is om de inzichten die zijn opgedaan door de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in projecten en bij het implementeren van het Maturity Model Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw bij woningcorporatie, denk aan cultuur & leiderschap, en mensen & competenties, te delen en daarop te reflecteren vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

Programma
14.00 – 14.30 Introductie Lerende Organisatie
14.30 – 15.00 Interactieve sessie leren uit projecten
15.00 – 16.00 Reflectie, “Lessons to be learned”

Doelgroep
Directie en bestuurders

Aanmelden kan hier.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.