OGF

Bert Keyts

In memoriam: Bert Keyts

Voormalig stuurgroeplid Bert Keyts is woensdag 27 september 2017 op 65-jarige leeftijd overleden. Bert was al geruime tijd ziek.

Bert was één van de oprichters van het Opdrachtgeversforum en maakte deel uit van de stuurgroep van 2007 tot 2014. Hij was een gedreven bestuurder met een duidelijke visie op professioneel opdrachtgeverschap in de bouw. Ook na 2014 bleef Bert een ambassadeur van ons gedachtengoed.

Wij zullen een betrokken mens missen en wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.