OGF

Minisymposium Innovatiepartnerschap

In het aanbestedingsrecht is een wijziging doorgevoerd om innovatie te bevorderen, het innovatiepartnerschap. De bedoeling van innovatiepartnerschap is (publieke) opdrachtgevers in hun veranderende taak meer in te kunnen laten spelen op maatschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Innovatiepartnerschap combineert het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met het inkopen van de innovatie.
Het programma van de dag is zo samengesteld dat de deelnemers de nieuw opgedane kennis direct met elkaar in praktijk kunnen brengen omdat er met actuele cases wordt gewerkt. 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 november van 13:00-17:00 uur.
U kunt zich aanmelden via deze website: dejongegeneratie.nl

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.