OGF

Nieuwe governancestructuur voor digitalisering bouwsector

Bouw Digitaliserings Raad vergroot slagkracht bij digitaliseringsopgave

De nieuwe Bouw Digitaliserings Raad (BDR) als opvolger van de Bouw Informatie Raad (BIR) en de bestuurlijke kerncoalitie, die was opgericht voor het DigiDealGO programma, is een feit. Er is unaniem ingestemd met deze nieuwe governancestructuur voor de digitalisering van de bouwsector. Voorzitter Joseph Kuling: ‘De doelstellingen van de BIR, BIM Loket en de Kerncoalitie DigiDealGO lagen in elkaars verlengde. Met de BDR vereenvoudigen we de governance, versterken we het draagvlak en vergroten we de slagkracht. De BDR is het bestuurlijke platform voor het nationaal digitaliseringsprogramma van de gebouwde omgeving’.

De bouwsector speelt een belangrijke rol in een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. De sector streeft naar 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering vormt hier een belangrijke rol in. De DigiDealGO (Digitaliserings Deal voor de Gebouwde Omgeving) werd op 11 april 2019 tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ door circa veertig organisaties bekrachtigd. De nieuwe governance structuur is van belang voor de realisatie van de digitaliseringsopgave.

DigiDiner: balans opmaken DigiDealGO-ambities

Het eerste DigiDiner vond in Bouw & Infrapark in Harderwijk plaats, waarbij leden van de Bouw Digitaliserings Raad en ambassadeurs van DigiDealGo samen kwamen. ‘Het DigiDiner gaat een jaarlijkse traditie worden om gezamenlijk de balans op te maken van de digitaliseringsopgave’, licht Kuling toe. ‘De digitaliseringsambities en doelen worden elke dag relevanter. Individuele organisaties merken steeds meer dat we de digitalisering gezamenlijk en in samenhang moeten oppakken. Er lopen nu tien concrete zogenaamde versnellingsprojecten. Dat moeten er veel meer worden. Het vliegwiel moet dit jaar op gang komen’.

DigiCafe: versnellingsprojecten versnellen

Voorafgaand aan het diner vond de eerste editie plaats van het zogenaamde DigiCafe. Het DigiCafe werd bezocht door zo’n 50 BIM professionals uit de bouwsector. Hier werden versnellingsprojecten besproken en werd er gezocht naar verbinding tussen deze projecten. Het DigiCafe, georganiseerd door het Digiteam, vindt eens per kwartaal plaats. Het eerstvolgende DigiCafe vindt plaats op 2 april aanstaande. Dan staan onder meer de versnellingsprojecten ILS Configurator en de open Uniforme Objecten Bibliotheek op het programma.

De Bouw Digitalisering Raad

De BDR is verantwoordelijk voor de strategie om de DigiDealGO te realiseren. De leden van de BDR zijn primair verantwoordelijk voor het belang van de gehele keten. Daarnaast bepaalt de BDR samen met het Digiteam de digitaliseringsprojecten en programma’s om tot de gewenste versnelling te komen. De BDR gaat bezig met de funding voor de DigiDealGO en zorgt voor goede afstemming met het BTIC (Bouw en Techniek Innovatie Centrum).

De BDR bestaat uit zeven leden die ieder een van de clusters in de sector vertegenwoordigt:

  • Joseph Kuling, voorzitter (Bouw)
  • Ronald van Aggelen – directeur Root BV  (Adviseurs)
  • Jan van Beuningen – manager Algemeen Beleid en  Energietransitie BZK (Overheid)
  • Dorien Jongeneel – Directeur Bedrijfsvoering en Projectbeheersing RWS Grote Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat(Opdrachtgevers/gebruikers)
  • Pieter Litjens – directeur CROW (Kennisinstellingen)
  • Claudia Reiner – vicevoorzitter Techniek Nederland (Techniek)
  • Titia Siertsema – voorzitter NVTB (Toeleveranciers)
  • Terry Heemskerk, secretaris
  • Richard Tieskens op uitnodiging namens Digiteam

BIM Loket facilitaire motor DigiDealGO

Het BIM Loket ondersteunt als rechtspositioneel orgaan de zakelijke en facilitaire aspecten van de BDR en het Digiteam. Het BIM Loket beheert de financiële stromen van de DigiDealGO en draagt zorg voor borging en continuïteit van de resultaten. De kerntaak van het BIM Loket is en blijft gericht op de versnelling van bouwinformatiemanagement  en het beheer van open BIM-standaarden.

Voor meer informatie kunt u het volledig governancedocument bekijken.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.