OGF

Nieuwe handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen

Tijdens Building Holland zijn op 27 en 28 oktober twee handreikingen ‘Circulair Inkopen in 8 stappen’ gelanceerd. Een voor de burger- en utiliteitsbouw (B&U) en een voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De handreikingen helpen opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot het stellen van de juiste uitvraag, het organiseren van het aanbestedingsproces en de samenwerking en het zorgdragen voor borging en contractmanagement.

Focus op vraagzijde

We moeten alles uit de kast halen om ons doel ‘Nederland 100% circulair in 2050’ te bereiken, zo stelt het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, de bouw en GWW-sector. “Het gaat dan om de hele bouwketen, van de initiatief- en opdrachtfase tot aan de uitvoering en beheer.” In het Uitvoeringsprogramma 2020 legt het Transitieteam de focus op de vraagzijde: circulair opdrachtgeverschap.

“Via de gezamenlijke inkoopkracht kunnen we zorgen voor een continue stroom van circulaire uitvragen en voor vraagharmonisatie. Zo dagen we de markt uit om komende jaren de beoogde opschaling te realiseren.”

Acht stappen plus voorbeelden

Het Transitieteam liet de twee handreikingen ontwikkelen specifiek voor de bouw. Beide handreikingen bieden een 8-stappenplan en een uiteenlopende mix aan voorbeelden. Van woningbouw en utiliteitsbouw, wegen en bruggen, nieuwbouw en renovatie, publieke en commerciële opdrachtgevers, en grote en kleine projecten. Kopiëren mag, geeft het Transitieteam aan. “Want we hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Er kan veel, en er mag best veel.”

De handreikingen zijn opgesteld door Copper8 in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Download hier de handreiking Circulair Inkopen in 8 stappen B&U
Download hier de handreiking Circulair Inkopen in 8 stappen GWW

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.