OGF

DigiDealGO ondertekening

Ondertekening DigiDealGO

Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ op 11 april 2019 is de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) door ruim dertig partijen ondertekend. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector.

Voorzitter Richard Tieskens: ‘De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.’

De DigiDealGO is een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Met de DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten.

De DigiDealGO gaat onder meer met afspraken over standaarden het uitwisselen van data in de keten mogelijk maken. Aan de hand hiervan kunnen initiatieven worden ontwikkeld door opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken.

Meer informatie vindt u hier

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.