OGF

Project Doen

Project DOEN en Publiek Opdrachtgeverschap

In Project DOEN, wat in het voorjaar van 2013 is gelanceerd door het Opdrachtgeversforum in de bouw, wordt voortdurend geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. 

Dit wordt gedaan door te leren in de praktijk, namelijk via het project Nijkerkerbrug. Deze casus wordt gebruikt om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Door praktijkervaring wordt direct duidelijk wat werkt en wat niet werkt. De twee onderdelen van Project DOEN, het leren én het renoveren van de Nijkerkerbrug, zijn even belangrijk.

Astrid Potemans is op dit moment een aantal weken in de bouwkeet bij de Nijkerkerbrug. Zij startte in september vorig jaar met haar promotieonderzoek bij de leerstoel ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de TU Delft, met de focus op implementatie van de Marktvisie bij publieke en semipublieke opdrachtgevers. In dit artikel vertellen Astrid en een student Civiele Techniek over hun ervaringen bij Project DOEN en waarom het zo interessant is voor hun afstudeer- en promotieonderzoek. De kracht van samenwerking, het samenbrengen van verschillende werelden en het feit dat iedereen bij Project DOEN leert, komen naar voren als waardevolle aspecten.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.