OGF

Promotie Lizet Kuitert

Op donderdag 15 april zal Lizet Kuitert haar proefschrift The balancing act – How public construction clients safeguard public values in a changing construction industry verdedigen. Lizet is promovendus bij leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw.

Het onderzoek van Lizet richt zich op publieke waarden bij (semi)publieke opdrachtgevers in de bouw. Doel van het onderzoek is inzichten te krijgen in het waarborgen van publieke waarden in complexe netwerkomgevingen. Publieke opdrachtgevers moeten verschillende waarden borgen, zowel in het samenwerkingsproces met externe partners als binnen hun organisatie. Dit onderzoek beantwoordt de onderzoeksvraag: Hoe kunnen (semi)publieke opdrachtgevers in de bouw publieke waarden waarborgen bij het realiseren van diensten in de gebouwde omgeving?

Het proefschrift van Lizet kunt u hier downloaden.

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.