OGF

Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod

Op 17 juni organiseert de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (TU Delft) in samenwerking met Aedes een kennissessie voor corporaties over vraag en aanbodbundeling: Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod.

De Renovatieversneller is een landelijk ondersteuningsprogramma dat een leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samen werken aan het (1) standaardiseren en bundelen van de vraag (collectief opdrachtgeverschap door corporaties), (2) optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en (3) adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden. Sprekers gaan in op vragen als: Waarom werken corporaties samen in vraagplanning en inkoop van renovatie, hoe kunnen ze dat doen, wat betekent dit voor de betrokken organisaties? Wat betekent continuïteit in de vraag voor bouwbedrijven en hoe kunnen (lokale) bedrijven samen aanbodcapaciteit organiseren?

De middag vindt plaats op De Bouwcampus in Delft (13.30 -16.30 uur) en is bedoelt voor bestuurders en vastgoedmanagers van corporaties.  

Hier kunt u meer informatie over het programma, de sprekers en een link voor aanmelding vinden.

 

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.