OGF

Rijksoverheid ondersteunt overheden bij duurzaam inkopen

Vanaf 14 tot 18 januari vond de Week van de Circulaire Economie plaats. Tijdens dit evenement maakte de Rijksoverheid bekend hoe ze in 2019 van plan is ondersteuning te bieden aan kansrijke inkoopprojecten met veel mogelijkheden tot CO2- en grondstoffenbesparing. Er was al bekend dat de Rijksoverheid in totaal 7.5 miljoen euro investeert in klimaatneutraal en circulair inkopen, en nu is ook duidelijk hoe dit geld besteed zal worden. Voor de gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en zorgorganisaties zijn verschillende regelingen opgesteld.
Het is belangrijk om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te ondersteunen. Als de gehele inkoop van overheden, 73 miljard euro, namelijk ingezet wordt voor klimaatneutrale en circulaire oplossingen, kan in totaal één Megaton CO2 bespaard worden.
De Rijksoverheid zal investeren in projectondersteuning, bijeenkomsten, tools, impactmeting en het opzetten van internationale samenwerkingen. De activiteiten volgen de activiteiten uit de klimaatenveloppe in 2018 op.

De leernetwerken zijn een voorbeeld van een investering van de Rijksoverheid. In 2019 zullen 10 leernetwerken georganiseerd worden, die zich richten op klimaatneutraal en circulair inkopen. In deze reeks bijeenkomsten staat het leren van experts, ervaringsdeskundigen en elkaar centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden. De leernetwerken richten zich op inkoopcategorieën waarbinnen nog veel CO2- en grondstofbesparing mogelijk is, waaronder bijvoorbeeld de bouw, GWW en energie. De leernetwerken zullen openbaar toegankelijk zijn en zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het publieke inkoopproces, zoals opdrachtgevers, projectleiders, inkopers en beleidsmedewerkers.

Zie hier ook het uitgebreide artikel op de website van PIANOo.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.