OGF

Samen doorbouwen aan Nederland

Gemeenschappelijke verklaring: Samen doorbouwen aan Nederland

Om de impact van het coronavirus op de bouwsector en de Nederlandse economie te beperken is door de (semi)overheid, brancheverenigingen in de bouw- en technieksector en banken de gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorwerken aan Nederland’ opgesteld. Het belang van doorbouwen is groot, niet alleen om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, maar ook om bestaande bouw en infra te verduurzamen en de energietransitie te kunnen realiseren. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen.

Minister Kajsa Ollongren: “Ik zie dat de sector zich echt bewust is van wat er op het spel staat en dat alle partijen bereid zijn maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bouw en de woningmarkt weer op achterstand komt. Dat kunnen wij ons niet nog een keer permitteren gelet op het tekort aan woningen en de grote verduurzamingsopgave.”

De partijen hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook kijken overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden.
Het eerder gezamenlijke vastgestelde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ blijft onverminderd van toepassing.

Minister Kajsa Ollongren: ”Wij moeten echt voorkomen dat de bouwplannen worden uitgesteld en het tempo van de bouwproductie vertraagt. Wij moeten door blijven bouwen. De vraag naar woningen blijft groot en de noodzaak tot versnelling in de verduurzaming in de gebouwde omgeving neemt door de crisis niet af. Ik wil samen verder werken aan maatregelen om het doorbouwen zoveel als mogelijk zeker te stellen.”

De komende periode blijven minister Ollongren en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met de partijen in gesprek zodat er, indien nodig, aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden en om een investeringsplan te ontwikkelen gericht op vraag- en aanbodondersteuning met bewezen maatregelen.

De verklaring is hier te vinden.

Ondersteunende partijen
Aedes Vereniging van woningcorporaties, AFNL Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Betonhuis, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, BNG Bank, De Bouwagenda, Bouwend Nederland, Bouwstenen voor Sociaal: Platform voor maatschappelijk vastgoed, Cumela, Fedet Federatie Elektrotechniek, IPO Interprovinciaal Overleg, IVBN de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, Koninklijke Hibin, Koninklijke NLingenieurs, Koninklijke OnderhoudNL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Vereniging van Banken, NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NEPROM Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen, Nederlandse Verwarmingsindustrie, Netbeheer Nederland, NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, Nederlandse Waterschapsbank, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, Rijkswaterstaat, Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VBO Branchevereniging van makelaars en taxateurs, VEH Vereniging Eigen Huis, VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vewin Vereniging van Waterbedrijven in Nederland

 

 

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.