OGF

InfraTech

De wereld ontwikkelt zich razendsnel, digitalisering zet onstuimig door en de energietransitie wordt met de dag relevanter. We willen in deze snel veranderende fysieke en digitale wereld uitdagingen aangaan en kansen grijpen. We willen samen een stap vooruit zetten, onze stempel op de toekomst drukken en het voortouw nemen in het creëren van de wereld van morgen. We willen vooruit. It is time to Move Forward!

Move Forward is daarom de campagne van InfraTech 2021, die dit jaar alleen online plaatsvindt van 12 t/m 15 januari 2021. In de huidige crisis een zeer relevant thema, gezien de uitdaging digitaal vooruit te blijven bewegen in de infra sector. Tijdens het evenement zullen in een talkshow-setting gesprekken worden gevoerd met verschillende experts en is er ruimte voor interactie met en tussen het publiek. 
Verschillende opdrachtgevers organiseren digitale kennissessies. Zo organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Jonge Geesten de woensdagmiddag sessie ‘de innovatiewaan van de dag’. De Unie van Waterschappen hebben iedere dag andere tafelgasten aan de Watertafel, een talkshow onder leiding van Suzanne Blonk. Ook is er de trainee case van de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat met als thema ‘stad van de toekomst’. 

Voor meer informatie over de verschillende kennissessies en om je aan te melden, klik hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.