OGF

Uitreiking Gouden Piramide 2018

Op donderdag 27 september zal Minister Ollongren namens de ministeries van BZK en OCW de Gouden Piramide 2018 uitreiken. De Gouden Piramide is een tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, waarvoor elk (bijna) uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt, kan meedingen. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Belangrijke aspecten voor nominatie zijn durf, ambitie en (de zoektocht naar) vernieuwing. Alle opdrachtgevers kunnen voor deze prijs in aanmerkingen komen.
Vijf opdrachtgevers zijn genomineerd voor de Gouden Piramide 2018, variërend van een landgoed tot een zorgcentrum. Bij de uitreiking zal ook de winnaar van de Gouden Piramide 2016 geïnterviewd worden. Aanmelden is nog mogelijk tot 21 september, en meer informatie vindt u hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.