OGF

Bewust Veilig

Veiligheidsdag Bewust Veilig

Veilig en gezond werken in de bouw- en installatiebranche heeft topprioriteit! Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Hiervoor draagt de werkgever de verantwoordelijkheid.

Maar die verantwoordelijkheid is niet alleen van de werkgever: veiligheid moet geborgd zijn in de hele (lange) keten die onze branches tegenwoordig kennen.
Ook u als opdrachtgever bent onderdeel van die keten. En het is vaker gesteld: hoe eerder in het bouwproces de juiste aandacht aan veiligheid en gezondheid wordt gegeven, hoe beter en meer effectief dit ‘doorwerkt’ in het verdere verloop van het bouw- en installatieproces.

Dit jaar – op vrijdag 16 maart 2018 – organiseren Bouwend Nederland en UNETO-VNI, samen met de Aannemersfederatie Nederland en andere stakeholders, voor de tweede maal de jaarlijkse veiligheidsdag Bewust Veilig in samenwerking met de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Tijdens de eerste editie op 17 maart 2017 werd op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 150 bouw-/infra- en installatiebedrijven stilgestaan bij veiligheid(heidsbewustzijn) op de werkvloer. In totaal deden zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en overige ketenpartners mee.

Dit is uw kans om ook deel te nemen aan de veiligheidsdag Bewust Veilig en daardoor een actieve bijdrage te leveren aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn binnen de branches.

U kunt uw deelname aan Bewust Veilig bevestigen op de website www.bewustveilig.com.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.