OGF

Verkenningsbijeenkomst: Hergebruik kunstwerken, hoe dan?

De bouwcampus organiseert in samenwerking met Platform WOW een bijeenkomst met het thema ‘Hergebruik kunstwerken, hoe dan?’ op maandag 7 oktober bij de Bouwcampus (Van der Burghweg 1, Delft).

De opgave is bekend: duizenden kunstwerken zijn aan vervanging toe. Tijdens verschillende bruggenontbijten is gesproken over het renoveren van oude kunstwerken en over nieuwbouw. Nu staat het hergebruiken van oude kunstwerken centraal. Een hele brug of een onderdeel daarvan kan elders nog prima dienst doen! Maar hoe pak je hergebruik op efficiënte wijze aan?

Bekijk hier de video van Ophen Ingenieurs met meer informatie over hergebruik van kunstwerken.

Programma
13:00 – 13:30 uur:        Inloop met koffie/thee
13:30 – 13:45 uur:        Welkom door Nynke Sijtsma van De Bouwcampus en Dorien ten Have van Platform WOW
13:45 – 14:45 uur:        Interactief plenair programma waar ingegaan wordt op “Waarom is hergebruik belangrijk?” en “Wat maakt hergebruik zo complex?” aan de hand van praktijkvoorbeelden met betrokken experts
14:45 – 15:00 uur:        Pauze
15:00 – 16:00 uur:        Workshops in 2 rondes met verkenning van thema’s*
16:30 – 16:45 uur:        Afsluiting en aansluitend borrel

* Je kunt twee van de volgende zes workshops volgen:

  1. Wat zijn nieuwe business- en verdienmodellen bij hergebruik van kunstwerken?
  2. Welke gevolgen heeft hergebruik voor de beheerder?
  3. Wat voor (technische) informatie heb je nodig?
  4. Wat gebeurt er in het contract bij hergebruik?
  5. Hoe leggen we hergebruik uit aan de burger en welstand?
  6. Wat is de rol van innovatie bij hergebruik van kunstwerken?

Aanmelden kan via deze link

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.