OGF

forumcafe continuiteit

Verslag Forumcafé ‘Samenwerken aan continuïteit’

Op vijf juli vond in de Social Impact Factory in Utrecht het Forumcafé ‘samenwerken aan continuïteit’ plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum.

De bouwsector is erg gevoelig voor de conjunctuur en dat heeft effect op zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. In tijden van crisis is de concurrentie tussen marktpartijen fel, in tijden van economische bloei schuift die strijd juist op naar opdrachtgevers. Om de grote opgave waar de bouwsector voor staat aan te kunnen, is er behoefte aan stabiliteit en continuïteit. Inzicht in de (middel)lange termijn opgave en een goede timing van tenders zouden daaraan kunnen bijdragen. Na een bijzonder inspirerende opening hebben we in een ontspannen en open sfeer met elkaar in gesproken over samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, opdrachtgevers onderling en opdrachtnemers onderling. Het resultaat was een leerzame en inspirerende ochtend.

Het verslag van het Forumcafé kunt u hier lezen. Ook in 2020 zullen de Ambassadors of Change Forumcafés organiseren, deze zullen worden aangekondigd op de website.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.