OGF

Webinar ‘de circulaire transitie’

Op 19 juli organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum, samen met de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van TU Delft, een Webinar over de circulaire transitie in de bouwsector.

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’, gepresenteerd in september 2016, zet uiteen hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven. De bouwsector is in dit programma als één van de vijf prioriteiten genoemd. Voor de bouwsector is een set strategische doelstellingen opgesteld:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waarde behoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase;
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Voor het behalen van deze doelen is een transitie in de bouwsector nodig. Publieke opdrachtgevers hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet, vooral in pilotprojecten. De vraag is of dat voldoende is om de benodigde transitie voor elkaar te krijgen.

Vincent Gruis, professor of Housing Management en voorzitter van het transitieteam circulaire economie, zal een kort ingaan op de rol van publieke opdrachtgevers bij de circulaire transitie waarna Alexander Bletsis, adviseur innovatie van de Provincie Noord-Holland, in gesprek gaat met Hanneke van der Heijden, strategisch adviseur circulair van de gemeente Rotterdam en Katja Nelissen, beleidsadviseur duurzaamheid en circulaire economie bij ProRail.

Lees hier een interview met Vincent Gruis over zijn nieuwe rol als voorzitter van het tranisitieteam.

Samen proberen we de vraag te beantwoorden wat publieke opdrachtgevers kunnen of moeten doen om de doelen van 2030 en 2050 te behalen. En wat betekent dat voor publieke organisaties?

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.