OGF

MVO Nederland

Workshop MVO Nederland: Natuurlijk kapitaal in de bouwsector

Op maandag 26 maart 2018 organiseren MVO Nederland, Arcadis en het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit de workshop ‘Natuurlijk kapitaal in de bouwsector: kansen en uitdagingen’. Deze middag richt zich op het beter benutten van kansen en het overwinnen van uitdagingen, met als doel het duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal gezamenlijk te versnellen.

Het toepassen van duurzame innovaties is één van de dingen die kunnen helpen om de transitie naar groen bouwen op gang te brengen en te houden. Dit zal dan ook een belangrijke plaats innemen in deze middag. In de workshop zullen onder andere kennis delen over praktische oplossingen, maar ook de afstemming tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan bod komen.

 

Meer informatie over het evenement en de link naar het aanmelden vindt u hier.

Labels:

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.