OGF

Organisatie

Het Opdrachtgeversforum hecht veel belang aan discussie, reflectie en uitwisseling van informatie en kennis. Hier worden daarom verschillende activiteiten voor georganiseerd. Het meest bekend is het jaarlijkse Diner Pensant maar ook het onderhouden van een website en het organiseren van branche of sectorgespecifieke bijeekomsten behoren hiertoe. Daarnaast hebben we de wetenschappelijke basis van het vakgebied versterkt door het instellen van de leerstoel.
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.