OGF

Ambassadors of Change

Ambassadors of Change

In 2015 is besloten om een tweede kring rondom de stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in te stellen: de Ambassadors of Change. Deze groep van jonge en/of fris denkende doeners uit de gelederen van het forum geven de activiteiten van het Opdrachtgeversforum meer handen en voeten. Zij dragen het gedachtegoed van het forum actief uit en dragen zo bij aan kennisontwikkeling en professionaliteit bij (semi)publieke opdrachtgevers. Door het inzetten van netwerken in de eigen organisaties, met andere opdrachtgevers en de markt, wordt een verbinding tussen kennis, projecten en maatschappelijke opgaven gemaakt.


Alexander Bletsis

Alexander Bletsis

Voorzitter - Provincie Noord-Holland
Ben van der Kemp

Ben van der Kemp

Erasmus Universiteit Rotterdam
Diederik van Zanten

Diederik van Zanten

Gemeente Rotterdam
Erik Boer

Erik Boer

Rijksvastgoedbedrijf
Hanneke Veldhuis

Hanneke Veldhuis

TU Delft
Jan Theunissen

Jan Theunissen

De Alliantie
Jerry Lok

Jerry Lok

NS Stations
Li Ling Tjoa

Li Ling Tjoa

Nationale Politie
Luc Grooten

Luc Grooten

ProRail
Marjolein Witteveen

Marjolein Witteveen

Waterschap Scheldestromen
Marlotte Koster

Marlotte Koster

Rijkswaterstaat
Ron Sierink

Ron Sierink

Mitros
Sander Bucx

Sander Bucx

Schiphol

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.