OGF

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap

Opdrachtgeven is een vak waarvoor best practices, onderzoek en vak-ontwikkeling cruciaal zijn. Daarom heeft het Opdrachtgeversforum de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap ingesteld aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De leerstoel richt zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi-)publieke spelers met marktpartijen bij het (her-)ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren van de gebouwde omgeving. Hierbij ligt de nadruk op de (semi) publieke sector. Activiteiten van de leerstoel omvatten het opbouwen van (wetenschappelijke) kennis op dit gebied door het doen van onderzoek en het verzorgen van onderwijs over de rol van de opdrachtgever in het bouwproces.

Klik hier voor de website van de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

‘Mag het iets meer zijn?’
Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgevers
Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.