OGF

Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw bestaat uit maximaal 15 leden die op persoonlijke titel benoemd worden. Ze vertegenwoordigen formeel de organisatie waarvan ze deel uitmaken en vormen een afspiegeling van verschillende sectoren in het opdrachtgeversveld. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen rondom verschillende relevante thema’s. Er worden regelmatig verdiepende activiteiten en projecten opgestart waarvan de resultaten worden teruggekoppeld. Er wordt zo gestreefd naar continuïteit en een actief forum.

Ans Rietstra

Ans Rietstra

ProRail (Voorzitter)
Bas Takens

Bas Takens

Erasmus Universiteit Rotterdam
Gerben Wigmans

Gerben Wigmans

Gemeente Rotterdam
Jean Luc Beguin

Jean Luc Beguin

Rijkswaterstaat
Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp

Provincie Noord-Holland
Pieter Janssen

Pieter Janssen

Het Hoogheemraadschap van Delfland
René Bleeker

René Bleeker

Radboud UMC
Rob Haans

Rob Haans

de Alliantie
Roger Mol

Roger Mol

Rijksvastgoedbedrijf
Ronald Nomes

Ronald Nomes

Gemeente Den Haag
Ryan van de Ven

Ryan van de Ven

Nationale Politie
Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde

NS Stations
Sybren Hahn

Sybren Hahn

Schiphol
Hanneke Veldhuis

Hanneke Veldhuis

Secretaris
Marleen Hermans

Marleen Hermans

Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap TU Delft (adviseur)
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.