Henk Peter Kip

Henk Peter Kip

Henk Peter Kip

Henk Peter Kip is directievoorzitter van woningcorporatie Woonin, actief in Utrecht en Nieuwegein. Henk Peter werkte hiervoor als regiodirecteur Nijmegen van woningcorporatie Portaal en startte zijn werkzame leven bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij studeerde economie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Woonin wil een actieve woningcorporatie zijn, met oog voor de maatschappelijke behoefte aan goede en betaalbare woningen. Dat deze taak in een stedelijke omgeving uitgeoefend wordt, maakt het des te uitdagender. De behoefte aan goede woningen in de regio Utrecht is groot en dat maakt de bouw- en onderhoudsopgave extra complex. Woonin realiseert zich dat deze taak nooit alleen gerealiseerd kan worden en zoekt daarom actief de samenwerking met tal van andere partijen. Aan de belangrijke vastgoedkant van de corporatie is de bouwsector de aangewezen partner. Woonin is daarbij de opdrachtgever en wil dat op een moderne manier invulling geven. Niet meer in een situatie waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer tegenover elkaar staan. Wel zodanig dat sprake is van langjarig samen optrekken van opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij van elkaar geleerd wordt, efficiency wordt bereikt en tegen de laagste maatschappelijke kosten goede resultaten worden geboekt, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen.

Het Opdrachtgeversforum kan Woonin bij voorgaande aanpak helpen. Niet alleen door de uitwisseling van kennis en kunde, maar ook door de stimulans die uitgaat van het gezamenlijk stellen van doelen en het formuleren van uitdagingen. Het Opdrachtgeversforum is nodig bij de zoektocht naar een moderne positionering van onze opdrachtgeversrol en het realiseren van de maatschappelijke baten waar wij voor staan.

Henk Peter Kip